• Заявы
  • Беларускі ПЭН-Цэнтр занепакоены затрыманнем Аляксандра Фядуты / Беларусский ПЕН-центр обеспокоен задержанием Александра Федуты

Беларускі ПЭН-Цэнтр занепакоены затрыманнем Аляксандра Фядуты / Беларусский ПЕН-центр обеспокоен задержанием Александра Федуты

Апошняе абнаўленне: 14 красавіка 2021
Беларускі ПЭН-Цэнтр занепакоены затрыманнем Аляксандра Фядуты / Беларусский ПЕН-центр обеспокоен задержанием Александра Федуты

(русскоязычная версия ниже)


12 красавіка перастаў выходзіць на сувязь Аляксандр Фядута – сябра Беларускага ПЭН-Цэнтра, літаратар, рэдактар, журналіст, літаратуразнаўца (доктар габілітаваны гуманітарных навук у спецыяльнасці “літаратуразнаўства”), палітычны аналітык.

13 красавіка стала вядома, што Аляксандр Фядута, які ў той час знаходзіўся ў Маскве, быў затрыманы КДБ Беларусіпа непасрэдна ўзніклым падазрэнні ў здзяйсненні злачынства” (арт. 108 КПК). Пра факт затрымання паведаміла дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва са спасылкай на КДБ. 

У 1994 годзе Аляксандр Фядута з’яўляўся ўдзельнікам каманды Лукашэнкі, працаваў у Адміністрацыі Прэзідэнта, адкуль звольніўся на знак пратэсту пасля з’яўлення праяваў цэнзуры ў прэсе. З’яўляецца аўтарам палітычнай біяграфіі Лукашэнкі. 

На выбарах 2010 года Аляксандр Фядута працаваў у перадвыбарным штабе кандыдата ў прэзідэнты, паэта Уладзіміра Някляева. Пасля брутальнага разгону Плошчы, 20 снежня 2010 года, быў арыштаваны і змешчаны ў СІЗА КДБ. Быў прызнаны вязнем сумлення, палітвязнем. У СІЗА КДБ (“Амерыканцы”) правёў некалькі месяцаў, напісаў там кнігу “Амерыканскія вершы”, за якую стаў лаўратам Прэміі імя Алеся Адамовіча Беларускага ПЭН-Цэнтра. Выступае з публіцыстычнымі артыкуламі ў незалежных беларускіх СМІ.

Беларускі ПЭН-Цэнтр глыбока ўстрывожаны затрыманнем Аляксандра Фядуты і абставінамі гэтага затрымання. Мы заклікаем да дакладнага выканання працэсуальных тэрмінаў і дзеянняў, забеспячэння гарантый доступа да неабходнай медыцынскай дапамогі і дапамогі адвакатаў. Беларускі ПЭН будзе пільна сачыць за развіццём сітуацыі.
(русскоязычная версия)

12 апреля перестал выходить на связь Александр Федута – член Беларусского ПЕН-центра, литератор, редактор, журналист, литературовед (хабилитированный доктор гуманитарных наук по специальности “литературоведение”), политический аналитик.

13 апреля стало известно, что Александр Федута, который в то время находился в Москве, был задержан КГБ Беларусипо непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления” (ст. 108 КПК). О факте задержания сообщило государственное информационное агентство со ссылкой на КГБ.

В 1994 году Александр Федута являлся участником команды Лукашенко, работал в Администрации президента, откуда уволился в знак протеста после первых проявлений цензуры в прессе. Александр является автором политической биографии Лукашенко.

На выборах 2010 года Александр Федута работал в предвыборном штабе кандидата в президенты, поэта Владимира Некляева. После брутального разгона площади, 20 декабря 2010 года, был арестован и помещен в СИЗО КГБ. Был признан узником совести, политзаключенным. В СИЗО КГБ (”Американке“) Федута провел несколько месяцев, написал там книгу ”Американские стихи”, за которую стал лауреатом премии имени Алеся Адамовича Беларусского ПЕН-центра. Выступает с публицистическими статьями в независимых белорусских СМИ.

Беларусский ПЕН-центр глубоко встревожен задержанием Александра Федуты и обстоятельствами этого задержания. Мы призываем к четкому соблюдению процессуальных сроков и действий, обеспечению гарантий доступа к необходимой медицинской помощи и помощи адвокатов. Беларусский ПЕН-центр будет пристально следить за развитием ситуации.