Статут Літаратурнай прэміі імя Ежы Гедройця

Новая рэдакцыя Статута Літаратурнай прэміі Ежы Гедройця 

Зацверджана Аргкамітэтам Прэміі

01.06.2024

СТАТУТ
ЛІТАРАТУРНАЙ ПРЭМІІ ІМЯ ЕЖЫ ГЕДРОЙЦЯ
(далей у тэксце – Статут) 

І. ЛІТАРАТУРНАЯ ПРЭМІЯ ІМЯ ЕЖЫ ГЕДРОЙЦЯ: АСНОЎНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.1. Арганізатарамі конкурсу Літаратурнай прэміі імя Ежы Гедройця (далей у тэксце – Прэмія) з’яўляюцца Аб’яднанне «Беларускі ПЭН» (далей у тэксце – Беларускі ПЭН), Асацыяцыя «Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў» (далей у тэксце – Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў) (усе разам далей у тэксце – Аргкамітэт), пры падтрымцы Амбасады Рэспублікі Польшча і Польскага Інстытута ў Мінску. Аргкамітэт у сваёй дзейнасці кіруецца Статутам. 

1.2. Мэты Прэміі:

1.2.1. вызначэнне найлепшых празаічных кніг на беларускай мове; 

1.2.2. ушанаванне памяці Ежы Гедройця – публіцыста, палітыка, паслядоўнага прыхільніка добрасуседскіх зносінаў паміж Польшчай і Беларуссю, Літвой, Украінай; 

1.2.3. падтрымка актуальных беларускіх пісьменнікаў, спрыянне выхаду іх творчасці на міжнародны ўзровень; 

1.2.4. спрыянне паглыбленню польска-беларускіх стасункаў у галіне культуры, папулярызацыя сучаснай беларускай літаратуры ў Беларусі і Польшчы. 

1.3. Прэмія прысуджаецца штогод за найлепшую арыгінальную кнігу, напісаную на беларускай мове ў жанрах мастацкай і дакументальнай прозы і выдадзеную ўпершыню ў папяровым ці электронным выглядзе ў годзе, што папярэднічае году гэтай намінацыі. 

1.3.1. Выдадзенай упершыню лічыцца кніга, больш за 50 % зместу якой публікуецца ў кнізе першы раз. 

1.4. У спрэчных выпадках з пытаннямі наконт допуску кнігі на падставе жанру, мовы, арыгінальнасці Каардынатар Прэміі (далей у тэксце – Каардынатар) можа звярнуцца да Журы прэміі (далей у тэксце – Журы), якое вырашыць, ці адпавядае кніга патрабаванням, прапісаным у Статуце. 

1.5. Кніга, што намінуецца на конкурс Прэміі, мусіць быць выдадзена ў папяровым або электронным варыянце паміж 1 студзеня і 31 снежня каляндарнага года, за які быў абвешчаны конкурс Прэміі. Калі кніга, што намінуецца на конкурс Прэміі, выйшла паміж 1 студзеня і 31 снежня каляндарнага года, за які быў абвешчаны конкурс, але з нейкай прычыны не ўдзельнічала ў Прэміі, то яна можа падавацца ў наступным каляндарным годзе. 

1.6. Для ўдзелу ў конкурсе Прэміі адсутнічаюць абмежаванні для аўтараў кніг паводле ўзросту, грамадзянства, месца жыхарства і месца публікацыі твораў. Намінуюцца кнігі жывых аўтараў. 

1.7. Рашэннем Аргкамітэта дзеля бяспекі назва кнігі і імя аўтара, імя сябра Журы могуць быць зашыфраваны.

1.8. Парадак рэалізацыі конкурсу Прэміі на бягучы год, працэдуры прыёму заявак, а таксама ўзнагароджання пераможцаў вызначаюцца Рэгламентам Прэміі (далей у тэксце – Рэгламент), які зацвярджаецца Аргкамітэтам, з’яўляецца Дадаткам № 1 да Статута і можа змяняцца на працягу правядзення конкурсу Прэміі. 

ІІ. ЭТАПЫ ПРЭМІІ 

2.1. Конкурс Прэміі складаецца з наступных этапаў: 

Першы этап: прыём заявак і кніг Аргкамітэтам на конкурс Прэміі; 

Другі этап: публічнае абвяшчэнне Поўнага спіса кніг, прынятых да ўдзелу ў конкурсе Прэміі (далей у тэксце – Поўны спіс); 

Трэці этап: публічнае абвяшчэнне Доўгага спіса кніг-намінантаў конкурсу Прэміі (далей у тэксце – Доўгі спіс); 

Чацвёрты этап: публічнае абвяшчэнне Кароткага спіса кніг-фіналістаў конкурсу Прэміі (далей у тэксце – Кароткі спіс); 

Пяты этап: абвяшчэнне і ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання лаўрэата/лаўрэатаў Прэміі. 

2.2. З удзелу ў конкурсе Прэміі выключаюцца кнігі, аўтарамі ці суаўтарамі якіх з’яўляюцца сябры Аргкамітэта, Журы, Каардынатар і/ці асобы, якія маюць дачыненне да падліку галасоў, а таксама асобы, якія маюць дачыненне да кантрольна-рэвізійных органаў арганізатараў. 

2.3. Заяўляць кнігі на конкурс Прэміі ўпаўнаважаны: 

а) выдавецтвы;
б) сябры Журы;
в) сябры Аргкамітэта;
г) творчыя аб’яднанні, культурніцкія інстытуцыі, літаратурныя СМІ;
д) аўтары кніг.

Форма і змест заяўкі на конкурс Прэміі, а таксама адрас, на які неабходна дасылаць заяўкі, вызначаны ў пп. 3, 4, 5 Рэгламента. 

2.4. Іншыя фізічныя і юрыдычныя асобы могуць падаваць прапановы для падачы заявак у Аргкамітэт. Аргкамітэт можа адмовіць або прыняць прапанову і дазволіць падачу заяўкі на конкурс Прэміі ў адпаведнасці з п. 2.3. Статута і п. 3 Рэгламента. 

2.5. Кніга, заяўленая да ўдзелу ў конкурсе Прэміі, выключаецца  з удзелу, калі адсутнічае згода аўтара кнігі на ўдзел у Прэміі. Калі кніга мае некалькі аўтараў і іх жаданні адносна ўдзелу/няўдзелу ў конкурсе Прэміі разыходзяцца, кніга выключаецца з удзелу. 

2.6. У конкурсе можа ўдзельнічаць любая колькасць кніг аднаго аўтара. 

2.7. Уладальнікі аўтарскіх правоў захоўваюць аўтарскія правы на свае творы. Дасылаючы творы на конкурс або выказваючы згоду на ўдзел, праваўладальнікі пагаджаюцца з умовамі конкурсу і перадаюць арганізатарам конкурсу Прэміі неабмежаваныя невыключныя маёмасныя правы на выкарыстанне вокладак і фрагментаў твораў (да 10 тысяч знакаў) у сувязі з конкурсам без якой-кольвек узнагароды. Самі творы могуць захоўвацца ў архівах Прэміі. 

III. АРГКАМІТЭТ ПРЭМІІ

3.1. Аргкамітэт складаецца са старшыні Беларускага ПЭНа, старшыні Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў (або з іншых прадстаўнікоў вышэйзгаданых арганізацый, дэлегаваных у Аргкамітэт).

3.2. Аргкамітэт прызначае Каардынатара – асобу, якая каардынуе працу Аргкамітэта, Журы і ўсяго прэміяльнага працэсу. У некаторых выпадках пасада і абавязкі Каардынатара могуць быць падзелены паміж некалькімі асобамі. 

3.3. Каардынатар не мае права голасу пры выбары лаўрэатаў Прэміі. Абавязкі Каардынатара вызначаюцца Дадаткам № 2

3.4. Перад абвяшчэннем прыёму кніг на конкурс Прэміі Аргкамітэт зацвярджае Рэгламент на бягучы год. 

3.5. Аргкамітэт прымае рашэнні на падставе Статута і Рэгламента на бягучы год. Наконт пытанняў, не ўрэгуляваных Статутам і Рэгламентам, Аргкамітэт прымае рашэнні паводле прынцыпаў слушнасці, характару Прэміі і яе падстаў. 

3.6. Склад Аргкамітэта можа пашырацца. Новых кандыдатаў у сябры Аргкамітэта могуць прапаноўваць дзейныя сябры Аркамітэта. Новыя сябры прымаюцца толькі кансэнсусам. 

3.7. Сяброўства арганізацыі ў Аргкамітэце можа быць прыпынена паводле ўласнага жадання або ў выпадку абгрунтаванага рашэння Аргкамітэта (рашэнне наконт гэтага прымаецца не менш чым ⅔ галасоў ад агульнага колькаснага складу Аргкамітэта). 

3.8. Сябры Аргкамітэта, Журы, Каардынатар абавязаны захоўваць у таямніцы пытанні ходу пасяджэнняў і галасавання Журы. 

IV. ЖУРЫ ПРЭМІІ 

4.1. Колькасць сябраў Журы кожны год вызначаецца Аргкамітэтам. 

4.2. Сябры Журы прызначаюцца Аргкамітэтам. 

4.3. Сябры Аргкамітэта не маюць права абірацца ў Журы. 

4.4. Працу Журы курыруе Каардынатар у шчыльнай супрацы з Аргкамітэтам. 

4.5. Сяброўства ў Журы заканчваецца а) з уручэннем узнагароды, б) калі сябра Журы не мае магчымасці выконваць свае абавязкі далей, в) калі сябра Журы падае афіцыйную пісьмовую адмову на адрас Аргкамітэта, г) у выніку парушэння Статута або Рэгламента. У гэтым выпадку Аргкамітэт можа прызначыць новага сябра Журы. 

V. ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ СЯБРАЎ ЖУРЫ ПРЭМІІ 

5.1. Сябры Журы абавязаны прачытаць усе кнігі, прынятыя да ўдзелу ў конкурсе Прэміі, і прысутнічаць на пасяджэннях Журы. 

5.2. Прысутнасць сябраў Журы на пасяджэннях Журы можа адбывацца ў фармаце відэа- або аўдыяканферэнцый. Сябра Журы, які не мае магчымасці ўзяць удзел у пасяджэнні, можа даць Каардынатару пісьмова свае прапановы, у адпаведнасці з мэтай і прадметам гэтага пасяджэння. 

5.3. Кожны з сябраў Журы абавязаны зацвердзіць Поўны, Доўгі і Кароткі спісы кніг, якія прэтэндуюць на Прэмію, лаўрэатаў Прэміі ў адпаведнасці з працэдурамі, прынятымі Статутам і Рэгламентам. 

5.4. Сябры Журы абавязаны захоўваць у таямніцы пытанні ходу пасяджэнняў, галасаванняў і абмеркаванняў. Сябры Журы абавязаны захоўваць у таямніцы прынятыя падчас пасяджэнняў рашэнні да моманту іх афіцыйнага абвяшчэння. 

5.5. Сябры Журы абавязаны не перадаваць нікому перасланыя ім электронныя версіі кніг, пададзеных на Конкурс. Папяровыя кнігі, пададзеныя на конкурс Прэміі, з’яўляюцца ўласнасцю Аргкамітэта. 

5.6. Сябры Журы прымаюць рашэнні на пасяджэннях на падставе Статута і Рэгламента на бягучы год. 

5.7. Наконт пытанняў, не ўрэгуляваных Статутам і Рэгламентам, Журы прымае рашэнні згодна з уласным меркаваннем, паводле прынцыпаў слушнасці, характару Прэміі і яе падстаў. 

5.8. Абмеркаванні Журы падчас пасяджэнняў і прынятыя рашэнні фіксуюцца ў пратаколах пасяджэнняў. 

5.9. Для вырашэння спрэчных пытанняў сябры Журы могуць ініцыяваць скліканне дадатковага пасяджэння Журы і прадстаўнікоў Аргкамітэта. За прыняцце рашэння пра дадатковае пасяджэнне мусяць прагаласаваць мінімум 2 (два) сябры Журы. 

5.10. Пасяджэнні Журы могуць запісвацца ў аўдыя- ці відэафармаце для патрэб складання пратакола, а таксама для архіва Беларускага ПЭНа. 

VІ. МЕХАНІЗМ ГАЛАСАВАННЯ І ВЫЗНАЧЭННЯ ЛАЎРЭАТАЎ 

6.1. Механізм і этапы галасавання за лаўрэатаў Прэміі ўключаюць: 

6.1.1. Журы мусіць вызначыць Доўгі спіс, які складаецца з 12 (дванаццаці) кніг, Кароткі спіс, які складаецца з 6 (шасці) кніг, а таксама лаўрэатаў Прэміі, чые кнігі займаюць першае, другое і трэцяе месцы конкурсу Прэміі адпаведна. 

6.1.2. Першае, другое і трэцяе месцы не могуць дзяліцца, кожнае месца можа займаць толькі адна кніга. Лаўрэатам-пераможцам Прэміі можа быць толькі адзін аўтар (аўтарскі калектыў) адной найлепшай кнігі, якая займае першае месца ў конкурсе Прэміі паводле рашэння Журы. У працэсе конкурсу Прэміі таксама вызначаюцца лаўрэаты, чые кнігі атрымліваюць другое і трэцяе месцы адпаведна. 

6.1.3. Галасаванне адбываецца наступным чынам: сябры Журы збіраюцца на пасяджэнні, абмяркоўваюць і абіраюць Доўгі (12 пазіцый) і Кароткі (6 пазіцый) спісы шляхам адкрытага галасавання (пасля абмеркавання) простай большасцю галасоў. 

6.1.4. Калі за апошняе месца ў Доўгім і Кароткім спісе спаборнічае некалькі кніг, наконт іх праводзіцца дадатковае абмеркаванне і галасаванне. Кожны з сябраў Журы мае 1 (адзін) голас, які аддаецца за 1 (адну) з кніг, што прэтэндуюць на апошняе месца. 

6.2. Механізм выбару лаўрэатаў Прэміі прадугледжвае вызначэнне кніг, якія займаюць першае, другое і трэцяе месцы, што адбываецца пры абавязковай прысутнасці сябраў Журы на пасяджэнні і шляхам адкрытага галасавання (пасля абмеркавання) простай большасцю галасоў. Сябры Журы абавязаны падпісаць выпіску з пратакола фінальнага пасяджэння (або дэкларуюць свой подпіс анлайн).

VІI. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

7.1. Змены ў Статут уносяцца і зацвярджаюцца Аргкамітэтам. Статут пачынае дзейнічаць з даты зацвярджэння яго Аргкамітэтам. 


ДАДАТАК № 1
да Статута
Літаратурнай прэміі
імя Ежы Гедройця 

Рэгламент прэміі імя Ежы Гедройця на 2024 год

Мэты Прэміі:

 • вызначэнне найлепшых празаічных кніг на беларускай мове;
 • ушанаванне памяці Ежы Гедройця – публіцыста, палітыка, паслядоўнага прыхільніка добрасуседскіх зносінаў паміж Польшчай і Беларуссю, Літвой, Украінай;
 • падтрымка актуальных беларускіх пісьменнікаў, спрыянне выхаду іх творчасці на міжнародны ўзровень;
 • спрыянне паглыбленню польска-беларускіх стасункаў у галіне культуры, папулярызацыя сучаснай беларускай літаратуры ў Беларусі і Польшчы.

Прэмія прысуджаецца штогод за найлепшую арыгінальную кнігу, напісаную на беларускай мове ў жанрах мастацкай і дакументальнай прозы і выдадзеную ўпершыню ў папяровым ці электронным выглядзе ў годзе, што папярэднічае году гэтай намінацыі.

Выдадзенай упершыню лічыцца кніга, больш за 50 % зместу якой публікуецца ў кнізе першы раз.

У спрэчных выпадках з пытаннямі наконт допуску кнігі на падставе жанру, мовы, арыгінальнасці Аргкамітэт можа звярнуцца па экспертнае меркаванне.

Кніга, што намінуецца на конкурс Прэміі, мусіць быць выдадзена ў папяровым або электронным варыянце паміж 1 студзеня і 31 снежня каляндарнага года, за які быў абвешчаны конкурс Прэміі. Калі кніга была выдадзена ў годзе, што папярэднічаў году, за які быў абвешчаны конкурс Прэміі, але з абгрунтаваных прычын не мела магчымасці ўдзельнічаць у папярэднім конкурсе Прэміі, яна можа быць прынята са згоды Аргкамітэта для ўдзелу ў гэтым годзе.

Для ўдзелу ў конкурсе Прэміі адсутнічаюць абмежаванні для аўтараў кніг паводле ўзросту, грамадзянства, месца жыхарства і месца публікацыі твораў. У конкурсе могуць удзельнічаць кнігі жывых аўтараў.

З удзелу ў конкурсе Прэміі выключаюцца кнігі, аўтарамі ці суаўтарамі якіх з’яўляюцца сябры Аргкамітэта, Журы, Каардынатар і/ці асобы, якія маюць дачыненне да падліку галасоў, а таксама асобы, якія маюць дачыненне да кантрольна-рэвізійных органаў арганізатараў. 

Аўтар кнігі мусіць выказаць згоду на ўдзел яго кнігі ў конкурсе Прэміі. 

У конкурсе можа ўдзельнічаць любая колькасць кніг аднаго аўтара.

Уладальнікі аўтарскіх правоў захоўваюць аўтарскія правы на свае творы. Дасылаючы творы на конкурс або выказваючы згоду на ўдзел, праваўладальнікі пагаджаюцца з умовамі конкурсу і перадаюць Аргкамітэту конкурсу неабмежаваныя невыключныя маёмасныя правы на выкарыстанне вокладак і фрагментаў твораў (да 10 тысяч знакаў) у сувязі з конкурсам без якой-кольвек узнагароды. Самі творы могуць захоўвацца ў архівах Прэміі.

Заяўка на Прэмію мусіць змяшчаць наступныя звесткі і матэрыялы:

 • інфармацыя пра намінатара, які вылучае кнігу на Прэмію: імя, прозвішча ці назва арганізацыі, кантактныя дадзеныя;
 • дадзеныя аўтара (суаўтараў) і кантактныя дадзеныя;
 • поўная назва, выдавецтва, месца і год выдання, ISBN кнігі;
 • тэкст кнігі ў электроннай версіі і ад 2 да 7 папяровых асобнікаў кнігі (калі яна выходзіла на паперы); калі з абгрунтаваных прычын перадача папяровых асобнікаў не магчымая, Аргкамітэт і Журы могуць прыняць кнігу да разгляду без выканання гэтага патрабавання;
 • выява вокладкі кнігі ў электроннай версіі (фармат jpg, png);
 • азнаямленне і згода з Рэгламентам гэтага года;
 • наяўнасць згоды аўтара на ўдзел у конкурсе Прэміі;
 • згода на апрацоўку персанальных звестак.

На конкурс Прэміі неабходна дасылаць: 

а) запоўненую гугл-форму заяўкі з прымацаванымі электроннымі асобнікамі кніг і выявамі вокладак;

б) у выніку тэхнічных праблем неабходна даслаць электронныя асобнікі кніг і выявы вокладак на адрас электроннай пошты [email protected] з пазнакай «Прэмія Гедройца 2024»;

в) перадаць папяровыя асобнікі кніг паводле папярэдняй дамоўленасці з камандай Прэміі.

Кнігі, атрыманыя для намінавання на Прэмію, не вяртаюцца.

Даты этапаў правядзення Прэміі і дата цырымоніі вызначаюцца Аргкамітэтам і абвяшчаюцца на афіцыйных старонках Прэміі.

Ход конкурсу асвятляецца на афіцыйных старонках Прэміі:

https://giedroyc.penbelarus.org/
https://www.facebook.com/giedroyc.by
https://www.instagram.com/giedroyc.by/
https://t.me/PENBelarus 


ДАДАТАК № 2
да Статута
Літаратурнай прэміі
імя Ежы Гедройця

 

У абавязкі Каардынатара ўваходзіць:

1.1. супраца з журы, СМІ, Аргкамітэтам, выдавецтвамі, партнёрамі, суарганізатарамі Прэміі і намінантамі на Прэмію (падрабязней гл. ніжэй);

1.2. супраца з дызайнерам, падрыхтоўка тэхнічнага задання і тэкстаў для дызайнера;

1.3. супраца з іншымі ўдзельнікамі каманды і валанцёрамі Прэміі і Беларускага ПЭНа – бухгалтарам, сакратаром, smm-спецыялістам і інш.;

1.4. арганізацыя цырымоніі ўручэння ўзнагароды;

1.5. падрыхтоўка справаздачы па выніках прэміяльнага сезона, вядзенне бягучай дакументацыі;

1.6. арганізацыя і вядзенне ўсіх відаў работ, звязаных з Прэміяй;

1.7. арганізацыя спадарожных Прэміі падзей пры ўзгадненні з Аргкамітэтам;

1.8. стратэгічнае развіццё Прэміі.

Каардынатар не мае права голасу пры выбары намінантаў і лаўрэатаў. Каардынатар не мае права перадаваць электронныя версіі кніг, пададзеных на конкурс Прэміі, камусьці, акрамя сябраў Журы.

 

1.1.1. Супраца з Журы

дамова з сябрамі Журы наконт іх удзелу ў Прэміі;

арганізацыя бягучай работы і пасяджэнняў сябраў Журы, рэагаванне на прынятыя імі рашэнні, забеспячэнне абмену кніг паміж сябрамі Журы;

падрыхтоўка інфармацыйных матэрыялаў для сябраў Журы пра заяўленыя да ўдзелу ў Прэміі кнігі;

складанне пратаколаў пасяджэнняў Журы;

пастаянны кантакт з сябрамі Журы, у тым ліку інфармаванне іх пра даты і парадак дня пасяджэнняў (даты ўзгадняюцца з сябрамі Журы);

складанне табліцы сябраў Журы, якая змяшчае іх спіс і кантакты (мэйл, тэлефон, старонка ў сацсетках), а таксама падрыхтоўка для публікацыі іншай інфармацыі пра сябраў Журы (фота, кароткая інфармацыя).

 

1.1.2. Супраца з СМІ

стварэнне інфанагод, складанне прэс-рэлізаў Прэміі, арганізацыя прэс-канферэнцый і кантакт са СМІ; маніторынг і збор публікацый пра Прэмію ў СМІ, вядзенне табліцы публікацый у СМІ (у бягучым рэжыме, фінальная версія табліцы мусіць быць падрыхтавана праз месяц пасля цырымоніі ўручэння Прэміі);

супраца з smm-спецыялістам, падрыхтоўка матэрыялаў для сацыяльных сетак;

актуалізацыя і вядзенне табліцы кантактаў СМІ (журналіст, пасада, мэйл, тэлефон, сайт, сацсеткі, паштовы адрас).

 

1.1.3. Супраца з Аргкамітэтам

падрыхтоўка матэрыялаў для сябраў Аргкамітэта (у тым ліку пра ход прэміяльнага сезона);

вядзенне пратаколаў пасяджэнняў Аркгамітэта;

дапамога ў падрыхтоўцы зменаў у Статут і Рэгламент, фіксацыя заўваг і прапаноў наконт Прэміі для эвалюацыі;

выкананне рашэнняў Аргкамітэта.

 

1.1.4. Супраца з выдавецтвамі

шчыльны кантакт з выдавецтвамі падчас збору заявак;

актуалізацыя табліцы кантактаў выдавецтваў (мэйл, тэлефон, сайт, сацсеткі, паштовы адрас, кантактная асоба, пасада).

 

1.1.5. Супраца з партнёрамі і суарганізатарамі

падрыхтоўка матэрыялаў для партнёраў і суарганізатараў Прэміі;

падтрыманне пастаяннага кантакту з партнёрамі і суарганізатарамі Прэміі;

пошук новых партнёраў і наладжванне супрацы з імі.

 

1.1.6. Супраца з намінантамі на Прэмію

камунікацыя з намінантамі на Прэмію, інфармаванне пра падзеі Прэміі;

збор інфармацыі пра намінантаў (фота, кароткая біяграфія) і ўзгадненне з імі;

падрыхтоўка інфармацыі пра намінантаў для публікацыі;

фармаванне і вядзенне табліцы намінантаў на Прэмію з іх кантактнымі дадзенымі (мэйл, тэлефон, паштовы адрас, сацсеткі).

 

1.4. Арганізацыя цырымоніі ўзнагароджання

арганізацыя ўрачыстай цырымоніі ўручэння Прэміі (дамоўленасці з месцам і ўдзельнікамі, стварэнне падзей у сацсетках, падрыхтоўка праграмы цырымоніі разам з Аргкамітэтам і іншае);

падрыхтоўка дыпломаў, узнагарод і іншае;

падрыхтоўка запрашэнняў і запрашэнне гасцей на цырымонію;

падрыхтоўка табліцы гасцей цырымоніі з кантактнымі дадзенымі (мэйл, тэлефон, сацсеткі, паштовы адрас).

 

Да ўдзелу ва ўрачыстасці ўручэння Прэміі абавязкова запрашаюцца:

 • удзельнікі Прэміі;
 • лаўрэаты Прэміі папярэдняга года;
 • сябры Журы;
 • выдавецтвы намінантаў;
 • партнёры і суарганізатары Прэміі.

Спіс астатніх удзельнікаў (гасцей) урачыстасці ўзгадняецца з Аргкамітэтам.

Месца і час уручэння Прэміі вызначае Аргкамітэт.

Умовы працы Каардынатара:

Каардынатар працуе на добраахвотных пачатках. У некаторых выпадках праца Каардынатара можа аплачвацца, калі арганізацыі, якія ўваходзяць у Аргкамітэт, маюць адпаведныя фінансавыя магчымасці.